Адміністративне право України: словник термінів

Адміністративне право України: словник термінів

12434
Нет в наличии
характеристики Описание
Автор Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. 
ISBN 978-966-313-495-6 
Тираж 500 шт
Количество страниц 520 стр
Переплет твердый 
Год издания 2014 
Издательство ІнЮре 

У словнику в сис­те­ма­ти­зо­ва­но­му вигля­ді по­да­єть­ся тер­мі­но­ло­гія з ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­ва України, яка мо­же бу­ти корис­ною при вив­чен­ні всь­ого бло­ку ад­мі­ніс­тра­тив­но-пра­во­вих дис­циплін. Для науковців, практичних працівників, вик­ла­да­чів і сту­ден­тів ви­щих нав­чаль­них зак­ла­дів, ши­рокого ко­ла чи­та­чів.

Отзывы

Об этом товаре пока нет отзывов