Права человека

Права человека

Товаров: 56
на странице
Сетка
Список
Социально-правовые аспекты клонирования человека

Год издания: 2001. Автор: Короткий Т.Р., Киселев Н.Н.. Издательство: Латстар. Язык: русский. Переплет: мягкий. ISBN: 966-7553-79-5. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 254 стр.

250 грн
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини

Год издания: 2019. Автор: Любашенко В.І.. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-928-431-1. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 260 стр.

380 грн
Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України. Науково-практичний посібник

Год издания: 2019. Автор: Смирнов А.О., Курись А.С., Шмаленя С.В., Валентій-Гезун В.М., Столітній А.В.. Издательство: Норма права. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-617-7850-01-3. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 820 стр.

650 грн
Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

Год издания: 2020. Автор: Іванов І.Є., Пєтков С.В., Алієв Р.В.. Издательство: КНТ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-373-908-3. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 258 стр.

340 грн
Церковне (канонічне) право

Год издания: 2018. Автор: Лубський В.І., Харьковщенко Є.А., Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-0640-5. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 640 стр.

920 грн
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

Год издания: 2020. Автор: Завтур В.А., Гловюк І.В., Стоянов М.М.. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-992-081-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 420 стр.

680 грн
Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного Суда Азербайджана и Европейского Суда по правам человека

Год издания: 2020. Автор: Гараджаев Д.Я.. Издательство: Норма права. Язык: русский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-785016-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

350 грн
Право на життя в умовах збройних конфліктів і ситуацій насильства всередині держави

Год издания: 2021. Автор: Усманов Ю.І.. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-928-691-8. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 180 стр.

390 грн
Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

Год издания: 2017. Автор: Рогач О.Я., Савчин М.В., Менджул М.В.. Издательство: ТОВ "РІК-У". Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-7404-65-0. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 348 стр.

220 грн
Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Год издания: 2018. Автор: Савчин М.В., Менджул М.В., Рогач О.Я.. Издательство: ТОВ "РІК-У". Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-7404-98-8. Вес: 0.3 кг. Тираж: 150 шт. Количество страниц: 268 стр.

220 грн
Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до ЗНО

Год издания: 2019. Автор: Аракелян М.Р.. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Учебное пособие. ISBN: 978-966-928-420-4. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 194 стр.

250 грн
Протидія дискримінації за ознакою інвалідності

Год издания: 2019. Автор: Мхитарян А.М.. Издательство: КНТ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Научное издание. ISBN: 978-966-373-891-8. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 152 стр.

210 грн
Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду)

Год издания: 2014. Автор: Збiрники нормативних актiв. Издательство: Юрінком Iнтер. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-667-573-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 376 стр.

Нет в наличии
Права людини у сфері охорони здоров’я

Год издания: 2013. Автор: Майданик Р.А.. Издательство: Алерта. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-566-238-0. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 116 стр.

Нет в наличии
Практика Європейського суду з прав людини

Год издания: 2016. Автор: Дудаш Т.І.. Издательство: Алерта. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-566-291-5. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 488 стр.

Нет в наличии
Захист прав людини. Європейський суд з прав людини в сфері кримінального судочинства

Год издания: 2014. Автор: Потьомкін А.. Издательство: Юрінком Iнтер. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-667-603-3. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 760 стр.

Нет в наличии
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства

Год издания: 2013. Автор: Размєтаєва Ю.С.. Издательство: Право. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-8766-65-7. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 196 стр.

Нет в наличии
Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту

Год издания: 2010. Автор: Мицик В.В.. Издательство: Фенікс. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-8935-10-7, 978-966-8935-11-4. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 722 стр.

Нет в наличии
Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище

Год издания: 2002. Автор: Черкес М.Е.. Издательство: Фенікс. Переплет: мягкий. ISBN: 966-8028-23-6. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 162 стр.

Нет в наличии
Права людини в Україні

Год издания: 2008. Автор: Гончаренко О.М.. Издательство: Знання. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-346-474-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 208 стр.

Нет в наличии
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї

Год издания: 2021. Автор: Верховна Рада України. Издательство: Паливода А.В.. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-437-266-1. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 116 стр.

Нет в наличии
Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення

Год издания: 2014. Автор: Шемшученко Ю.С.. Издательство: Ліра-К. Переплет: мягкий. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

Нет в наличии
Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення захисту прав людини в міжнародних європейських організаціях.

Год издания: 2014. Автор: Мушак Н.Б.. Издательство: Ліра-К. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-2609-57-8. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 192 стр.

Нет в наличии
Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий

Год издания: 2019. Автор: Манукян В.І.. Издательство: Право. Язык: русский. Переплет: твердый. Тип издания: Научное издание. ISBN: 978-966-937-208-6. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 600 стр.

Нет в наличии
Декларация прав человека и гражданина

Год издания: 2006. Автор: Еллинек Георг. Издательство: Фенікс. Язык: русский. Переплет: твердый. Тип издания: Научное издание. ISBN: 966-419-029-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 97 стр.

Нет в наличии
Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини

Год издания: 2018. Автор: Погребняк В.Я., Аюпова Р.М., Кравцов С.О., Крестьянінов О.О.. Издательство: Право. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-937-390-8. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 398 стр.

Нет в наличии
Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум

Год издания: 2018. Автор: Сердюк О.В., Щокін Ю.В., Яковюк І.В.. Издательство: Право. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-937-296-3. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 374 стр.

Нет в наличии
Без суда и следствия

Год издания: 2021. Автор: Манукян В.І.. Издательство: Норма права. Язык: русский. Переплет: мягкий. Тип издания: Научное издание, Практическое пособие. ISBN: 978-917-7850-29-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 268 стр.

Нет в наличии
Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р

Год издания: 2015. Автор: Кириченко В.Є., Ярмиш О.Н., Крестовська Н.М., Малишев О.О., Музика І.В., Ромінський Є.В., Іванова А.Ю., Усенко І.Б.. Издательство: -. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Сборник статей. ISBN: 978-966-930-023-2. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 430 стр.

Нет в наличии