Права человека

Права человека

Товаров: 64
на странице
Сетка
Список
Права людини у сфері охорони здоров’я

Автор: Майданик Р.А.. Переплет: мягкий. Год издания: 2013. Издательство: Алерта. ISBN: 978-617-566-238-0. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 116 стр.

60 грн
Практика Європейського суду з прав людини

Автор: Дудаш Т.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2016. Язык: украинский. Издательство: Алерта. ISBN: 978-617-566-291-5. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 488 стр.

180 грн
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї

Автор: Верховна Рада України. Переплет: мягкий. Год издания: 2014. Издательство: Паливода А.В.. ISBN: 978-966-437-266-1. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 120 стр.

70 грн
Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення

Автор: Шемшученко Ю.С.. Переплет: мягкий. Год издания: 2014. Издательство: Ліра-К. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

135 грн
Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий

Автор: Манукян В.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: русский. Издательство: Право. Тип издания: Научное издание. ISBN: 978-966-937-208-6. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 600 стр.

450 грн
Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р

Автор: Ромінський Є.В., Усенко І.Б., Іванова А.Ю., Кириченко В.Є., Крестовська Н.М., Малишев О.О., Ярмиш О.Н., Музика І.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2015. Язык: украинский. Издательство: -. Тип издания: Сборник статей. ISBN: 978-966-930-023-2. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 430 стр.

450 грн
Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики

Автор: Камінська Н.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Издательство: КНТ. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-373-873-4. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 160 стр.

280 грн
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

Автор: Столітній А.В., Севрук Ю.Г., Рябенко М.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-966-916-838-2. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 448 стр.

420 грн
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини

Автор: Любашенко В.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Фенікс. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-928-431-1. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 260 стр.

280 грн
Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України. Науково-практичний посібник

Автор: Смирнов А.О., Курись А.С., Шмаленя С.В., Валентій-Гезун В.М., Столітній А.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Норма права. Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-617-7850-01-3. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 820 стр.

650 грн
Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці і соціального захисту

Автор: Чанишева Г.І., Лагутіна І.В., Сорочишин М.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2018. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-916-447-6. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 280 стр.

270 грн
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Збірник законодавчих актів. Алерта

Автор: Верховна Рада України. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Алерта. Тип издания: Закон. ISBN: 978-617-566-255-7. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 96 стр.

60 грн
Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право. Науково-практичний посібник

Автор: Буняк В.С.. Переплет: мягкий. Год издания: 2020. Язык: украинский. Издательство: Юрінком Iнтер. Тип издания: Научное издание. ISBN: 978-966-667-755-9. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 156 стр.

220 грн
Смерть на прохання в Європі (Біоетика та практика ЄСПЛ щодо закінчення життя людини на прохання)

Автор: Триньова Я.О.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Право. ISBN: 978‑966‑937‑798-2. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 376 стр.

300 грн
Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні - 153268
новинка
Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні

Автор: Пєтков С.В., Алієв Р.В., Іванов І.Є.. Переплет: мягкий. Год издания: 2020. Язык: украинский. Издательство: КНТ. ISBN: 978-966-373-908-3. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 258 стр.

340 грн
Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

Автор: Бігняк О.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". ISBN: 978-966-992-043-0. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 168 стр.

200 грн
Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження

Автор: Чечерський В.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". ISBN: 978-966-289-369-4. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 416 стр.

430 грн
Церковне (канонічне) право - 153385
новинка
Церковне (канонічне) право

Автор: Лубський В.І., Харьковщенко Є.А., Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.. Переплет: мягкий. Год издания: 2018. Язык: украинский. Издательство: ЦУЛ. ISBN: 978-611-01-0640-5. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 640 стр.

320 грн
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні - 153477
новинка
Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

Автор: Завтур В.А., Гловюк І.В., Стоянов М.М.. Переплет: твердый. Год издания: 2020. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". ISBN: 978-966-992-081-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 420 стр.

450 грн
Права людини в Україні. Навчально-методичний посібник - 153550
новинка
Права людини в Україні. Навчально-методичний посібник

Автор: Міхальов В.О.. Переплет: твердый. Год издания: 2020. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". ISBN: 9978-966-992-205-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 122 стр.

190 грн
Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного Суда Азербайджана и Европейского Суда по правам человека - 153604
новинка
Конституционные принципы прав человека: на практике Конституционного Суда Азербайджана и Европейского Суда по правам человека

Автор: Гараджаев Д.Я.. Переплет: твердый. Год издания: 2020. Язык: русский. Издательство: Норма права. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-785016-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

350 грн
Внутрішньо-переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту - 153625
новинка
Внутрішньо-переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту

Автор: Басова І.С.. Переплет: мягкий. Год издания: 2020. Язык: украинский. Издательство: Ніка-Центр. ISBN: 978-966-7067-42-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 288 стр.

280 грн
Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

Автор: Савчин М.В., Менджул М.В., Рогач О.Я.. Переплет: твердый. Год издания: 2017. Язык: украинский. Издательство: ТОВ "РІК-У". Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-7404-65-0. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 348 стр.

220 грн
Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Автор: Менджул М.В., Рогач О.Я., Савчин М.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2018. Язык: украинский. Издательство: ТОВ "РІК-У". Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-7404-98-8. Вес: 0.3 кг. Тираж: 150 шт. Количество страниц: 268 стр.

220 грн
Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до ЗНО

Автор: Аракелян М.Р.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Фенікс. Тип издания: Учебное пособие. ISBN: 978-966-928-420-4. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 194 стр.

120 грн
Протидія дискримінації за ознакою інвалідності

Автор: Карчевський М.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Право. Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-966-937-591-9. Вес: 0.1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 188 стр.

210 грн
Забезпечення прав людини правоохоронними органами

Автор: Пєтков С.В., Іванов І.В., Делія Ю.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: КНТ. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-373-887-1. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 241 стр.

260 грн
Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України

Автор: Задаля Д.К.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: КНТ. Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-966373-888-8. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 210 стр.

240 грн
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України - 15539
новинка
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

Автор: Столітній А.В., Севрук Ю.Г., Рябенко М.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-966-916-838-2. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 448 стр.

420 грн
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини - 15579
новинка
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини

Автор: Любашенко В.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. Издательство: Фенікс. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-928-431-1. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 260 стр.

280 грн