Права человека

Права человека

Товаров: 32
на странице
Сетка
Список
Права людини у сфері охорони здоров’я

Переплет: мягкий. Автор: Майданик Р.А.. Год издания: 2013. Издательство: Алерта. ISBN: 978-617-566-238-0. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 116 стр.

60 грн
Практика Європейського суду з прав людини

Переплет: твердый. Автор: Дудаш Т.І.. Год издания: 2016. Издательство: Алерта. ISBN: 978-617-566-291-5. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 488 стр.

180 грн
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства

Переплет: мягкий. Автор: Размєтаєва Ю.С.. Год издания: 2013. Издательство: Право. ISBN: 978-966-8766-65-7. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 196 стр.

135 грн
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод і протоколи до неї

Переплет: мягкий. Автор: Верховна Рада України. Год издания: 2014. Издательство: Паливода А.В.. ISBN: 978-966-437-266-1. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 120 стр.

70 грн
Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення

Переплет: мягкий. Автор: Шемшученко Ю.С.. Год издания: 2014. Издательство: Ліра-К. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

135 грн
Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум

Переплет: мягкий. Автор: Сердюк О.В., Яковюк І.В., Щокін Ю.В.. Год издания: 2018. Издательство: Право. ISBN: 978-966-937-296-3. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 374 стр.

220 грн
Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р

Переплет: твердый. Автор: Крестовська Н.М., Малишев О.О., Ярмиш О.Н., Музика І.В., Ромінський Є.В., Усенко І.Б., Іванова А.Ю., Кириченко В.Є.. Тип издания: Сборник статей. Год издания: 2015. Издательство: -. Язык: украинский. ISBN: 978-966-930-023-2. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 430 стр.

450 грн
Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум, 2-ге видання - 15398
новинка
Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Компендіум, 2-ге видання

Переплет: мягкий. Автор: Яковюк І.В., Щокін Ю.В., Сердюк О.В.. Тип издания: Учебное пособие. Год издания: 2019. Издательство: Право. Язык: украинский. ISBN: 978-966-937-531-5. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 404 стр.

220 грн
Захист прав внутрішньо переміщених осіб

Переплет: твердый. Автор: Рогач О.Я., Савчин М.В., Менджул М.В.. Тип издания: Монография. Год издания: 2018. Издательство: ТОВ "РІК-У". Язык: украинский. ISBN: 978-617-7404-98-8. Вес: 0.3 кг. Тираж: 150 шт. Количество страниц: 268 стр.

220 грн
Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

Переплет: твердый. Автор: Рогач О.Я., Савчин М.В., Менджул М.В.. Тип издания: Монография. Год издания: 2017. Издательство: ТОВ "РІК-У". Язык: украинский. ISBN: 978-617-7404-65-0. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 348 стр.

220 грн
Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до ЗНО - 15463
новинка
Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до ЗНО

Переплет: мягкий. Автор: Аракелян М.Р.. Тип издания: Учебное пособие. Год издания: 2019. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. ISBN: 978-966-928-420-4. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 194 стр.

90 грн
Протидія дискримінації за ознакою інвалідності - 15474
новинка
Протидія дискримінації за ознакою інвалідності

Переплет: мягкий. Автор: Мхитарян А.М.. Тип издания: Научное издание. Год издания: 2019. Издательство: КНТ. Язык: украинский. ISBN: 978-966-373-891-8. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 152 стр.

210 грн
Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України - 15475
новинка
Забезпечення публічного порядку в середніх навчальних закладах України

Переплет: мягкий. Автор: Задаля Д.К.. Тип издания: Практическое пособие. Год издания: 2019. Издательство: КНТ. Язык: украинский. ISBN: 978-966373-888-8. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 210 стр.

240 грн
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України - 15539
новинка
Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

Переплет: твердый. Автор: Рябенко М.В., Столітній А.В., Севрук Ю.Г.. Тип издания: Практическое пособие. Год издания: 2019. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Язык: украинский. ISBN: 978-966-916-838-2. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 448 стр.

380 грн
Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами - 15564
новинка
Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами

Переплет: твердый. Автор: Гуйван П.Д.. Тип издания: Монография. Год издания: 2019. Издательство: Право. Язык: украинский. ISBN: 978-966-937-743-2. Вес: 0.7 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 584 стр.

520 грн
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини - 15579
новинка
Концепція "Обов'язок захищати" і права людини

Переплет: твердый. Автор: Любашенко В.І.. Тип издания: Монография. Год издания: 2019. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. ISBN: 978-966-928-431-1. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 260 стр.

280 грн
Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду)

Переплет: твердый. Автор: Збiрники нормативних актiв. Год издания: 2014. Издательство: Юрінком Iнтер. ISBN: 978-966-667-573-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 376 стр.

Нет в наличии
Захист прав людини. Європейський суд з прав людини в сфері кримінального судочинства

Переплет: твердый. Автор: Потьомкін А.. Год издания: 2014. Издательство: Юрінком Iнтер. ISBN: 978-966-667-603-3. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 760 стр.

Нет в наличии
Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту

Переплет: твердый. Автор: Мицик В.В.. Год издания: 2010. Издательство: Фенікс. ISBN: 978-966-8935-10-7, 978-966-8935-11-4. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 722 стр.

Нет в наличии
Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище

Переплет: мягкий. Автор: Черкес М.Е.. Год издания: 2002. Издательство: Фенікс. ISBN: 966-8028-23-6. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 162 стр.

Нет в наличии
Социально-правовые аспекты клонирования человека

Переплет: мягкий. Автор: Киселев Н.Н., Короткий Т.Р.. Год издания: 2001. Издательство: Латстар. ISBN: 966-7553-79-5. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 254 стр.

Нет в наличии
Права людини в Україні

Переплет: твердый. Автор: Гончаренко О.М.. Год издания: 2008. Издательство: Знання. ISBN: 978-966-346-474-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 208 стр.

Нет в наличии
Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення захисту прав людини в міжнародних європейських організаціях.

Переплет: мягкий. Автор: Мушак Н.Б.. Год издания: 2014. Издательство: Ліра-К. ISBN: 978-966-2609-57-8. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 192 стр.

Нет в наличии
Страсбургское право. Европейский суд по правам человека. Право, практика, комментарий

Переплет: твердый. Автор: Манукян В.І.. Тип издания: Научное издание. Год издания: 2019. Издательство: Право. Язык: русский. ISBN: 978-966-937-208-6. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 600 стр.

Нет в наличии
Декларация прав человека и гражданина

Переплет: твердый. Автор: Еллинек Георг. Тип издания: Научное издание. Год издания: 2006. Издательство: Фенікс. Язык: русский. ISBN: 966-419-029-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 97 стр.

Нет в наличии
Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини

Переплет: мягкий. Автор: Крестьянінов О.О., Погребняк В.Я., Аюпова Р.М., Кравцов С.О.. Год издания: 2018. Издательство: Право. ISBN: 978-966-937-390-8. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 398 стр.

Нет в наличии
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях) - 15045
новинка
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях)

Переплет: мягкий. Автор: Яковюк І.В.. Тип издания: Практическое пособие. Год издания: 2019. Издательство: Право. Язык: украинский. ISBN: 978-966-937-554-4. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 124 стр.

Нет в наличии
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018 - 15124
новинка
Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2018

Переплет: твердый. Автор: Дніпров О.С., Лошицький М.В., Марцеляк О.В., Оніщенко Н.М., Прудивус О.В., Журавель В.А., Луцюк П.С., Іншин М.І., Журавльов Д.В., Чижмарь Ю.В., Прилипко С.М., Галунько В.В.. Тип издания: Практическое пособие. Год издания: 2019. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. ISBN: 978-611-01-1245-1. Вес: 1.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 704 стр.

Нет в наличии
Права человека: учебник для вузов

Переплет: твердый. Автор: Лукашева Е.А.. Тип издания: Учебник. Год издания: 2003. Издательство: Издательство "Норма". Язык: русский. ISBN: 5-89123-352-5. Вес: 0.6 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 573 стр.

Нет в наличии