Международное частное право

Международное частное право

Товаров: 79
на странице
Сетка
Список
Транснациональное торговое право (Lex mercatoria)

Автор: Мережко О.О.. Издательство: Таксон. Год издания: 2002. Язык: русский. Переплет: мягкий. ISBN: 966-7128-36-9. Вес: 0.4 кг. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 464 стр.

180 грн
Міжнародне приватне право. Особлива частина

Автор: Довгерт А.С.. Издательство: Алерта. Год издания: 2013. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-239-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 400 стр.

130 грн
Довірчі правовідносини з іноземним елементом

Автор: Онищенко  Г.В.. Издательство: Алерта. Год издания: 2012. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-119-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 268 стр.

150 грн
Міжнародне приватне право. Загальна частина

Автор: Довгерт А.С., Кисіль В.І.. Издательство: Алерта. Год издания: 2012. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-152-9. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 376 стр.

120 грн
Міжнародне приватне (колізійне) право України: правосуб’єктність осіб (теоретико-методологічні аспекти)

Автор: Баймуратов М.О.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2009. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-438-184-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 252 стр.

120 грн
Закон України “Про міжнародне приватне право”

Автор: Верховна Рада України. Издательство: Паливода А.В.. Год издания: 2019. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Закон. ISBN: 978-966-437-350-7. Вес: 0.1 кг. Тираж: 200 шт. Количество страниц: 24 стр.

60 грн
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання

Автор: Діковська І.А.. Издательство: Алерта. Год издания: 2016. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-566-372-1. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 322 стр.

160 грн
Міжнародне приватне право: наукові дослідження в країнах common law: довідник

Автор: Хендель Н.В., Довгерт А.С., Виговський О.І., Пономарьов В.В., Короткий Т.Р.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2017. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-978-966-928-152-4. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 132 стр.

160 грн
Торгове право Німеччини: історія та сучаний стан

Автор: Проценко І.М.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2017. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-928-126-5. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 280 стр.

320 грн
Міжнародне приватне право: закордонні наукові дослідження

Автор: Хендель Н.В., Довгерт А.С., Короткий Т.Р.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2016. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-438-999-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 383 стр.

250 грн
Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу з розгляду сімейних спорів

Автор: Черняк Ю.В.. Издательство: Алерта. Год издания: 2018. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-566-513-8. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 388 стр.

350 грн
Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

Автор: Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.. Издательство: Алерта. Год издания: 2019. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Справочник. ISBN: 978-617-566-536-7. Вес: 0.2 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 234 стр.

140 грн
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві

Автор: Корнійчук Є.В.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2019. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-928-367-2. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 232 стр.

250 грн
Коммерческий кодекс Франции: в 2-х томах. Том 1

Автор: Захватаев В.Н.. Издательство: Алерта. Год издания: 2019. Язык: русский. Переплет: твердый. Тип издания: Практическое пособие. ISBN: 978-617-566-567-1. Вес: 1 кг. Тираж: 200 шт. Количество страниц: 842 стр.

800 грн
Міжнародне комерційне право. Навчально-методичний посібник

Автор: Цуркану С.І., Громовенко К.В.. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Год издания: 2018. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Учебное пособие. ISBN: 978-966-916-630-2. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 124 стр.

170 грн
Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. Том 2

Автор: Захватаев В.Н.. Издательство: Алерта. Год издания: 2020. Язык: русский. Переплет: твердый. Тип издания: Комментарий. ISBN: 978-617-566-586-2. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 498 стр.

600 грн
Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

Автор: Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.. Издательство: Алерта. Год издания: 2020. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-566-598-5. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 226 стр.

140 грн
Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом

Автор: Яновицька А.В.. Год издания: 2019. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Монография. ISBN: 978-617-7726-77-6. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 180 стр.

220 грн
Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях

Автор: Мирошниченко В.О.. Издательство: ЦУЛ. Год издания: 2020. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-673-764-3. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 152 стр.

220 грн
Уніфікація колізійних норм про перевезення морем пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві

Автор: Даниленко Д.В.. Издательство: Фенікс. Год издания: 2020. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-928-491-4. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 216 стр.

180 грн
Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС

Автор: Діковська І.А.. Издательство: Алерта. Год издания: 2020. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-644-9. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 304 стр.

420 грн
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М. Сироти

Издательство: Фенікс. Год издания: 2017. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-928-195-1. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 212 стр.

80 грн
Міжнародне приватне право: питання кодифікації. Видання друге

Автор: Кисіль В.І.. Год издания: 2005. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 966-524-213-х. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 480 стр.

200 грн
Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное регулирование

Автор: Канашевский В.А.. Издательство: Волтерс Клувер. Год издания: 2010. Переплет: твердый. ISBN: 978-5-466-00342-0. Количество страниц: 608 стр.

Нет в наличии
Договор перевозки в международном воздушном сообщении

Автор: Остроумов Н.Н.. Издательство: Статут. Год издания: 2009. Переплет: твердый. ISBN: 978-5-8354-0557-2. Количество страниц: 268 стр.

Нет в наличии
Міжнародне спадкове право

Автор: Кармаза О.О.. Издательство: КНТ. Год издания: 2007. Переплет: твердый. ISBN: 966-8721-55-1. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 328 стр.

Нет в наличии
Правовое регулирование международных частных отношений

Автор: Кудашкин В.В.. Издательство: Юридический центр. Год издания: 2004. Переплет: твердый. ISBN: 5-94201-289-X. Тираж: 1050 шт. Количество страниц: 376 стр.

Нет в наличии
Международное частное право. Учебник

Автор: Марышева Н.И.. Издательство: Волтерс Клувер. Год издания: 2010. Переплет: твердый. ISBN: 978-5-466-00540-0. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 928 стр.

Нет в наличии
Оговорка о публичном порядке в международном частном праве:теоретические проблемы и современная практика

Автор: Богатина Ю.Г.. Издательство: Статут. Год издания: 2010. Переплет: твердый. ISBN: 978-5-8354-0633-3. Количество страниц: 408 стр.

Нет в наличии
Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права: Учебное пособие

Автор: Холопов К.В.. Издательство: Статут. Год издания: 2010. Переплет: твердый. ISBN: 978-5-8354-0620-3. Количество страниц: 702 стр.

Нет в наличии