Интеллектуальная собственость

Интеллектуальная собственость

Товаров: 40
на странице
Сетка
Список
Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита права интеллектуальной собственности

Издательство: Право. Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2018. Тип издания: Научное издание. Язык: русский. ISBN: 978-966-937-418-9. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 696 стр.

400 грн
Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності

Издательство: Фенікс. Автор: Харитонова О.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2011. Язык: украинский. ISBN: 978-966-438-490-9. Вес: 0.3 кг. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 346 стр.

110 грн
Інтелектуальна власність в Україні: збірник законодавчих і нормативних актів

Издательство: Паливода А.В.. Автор: Верховна Рада України. Переплет: мягкий. Год издания: 2017. Тип издания: Закон. Язык: украинский. ISBN: 978-966-437-300-2. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 740 стр.

160 грн
Право інтелектуальної власності: підручник

Издательство: Юрінком Iнтер. Автор: Харитонова О.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2020. Тип издания: Учебник. Язык: украинский. ISBN: 978-966-667-590-6. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 540 стр.

350 грн
Право інтелектуальної власності: навчальний посібник

Издательство: Алерта. Автор: Романадзе Л.Д., Кулініч О.О., Еннан Р.Є., Мазуренко С.В., Менсо І.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2016. Тип издания: Учебное пособие. Язык: украинский. ISBN: 978-617-566-359-2. Вес: 1.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 492 стр.

240 грн
Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі

Издательство: Ліра-К. Автор: Багрій Т.Я., Биркович О.І., Биркович Т.І., Бондар І.С.. Переплет: мягкий. Год издания: 2016. Тип издания: Учебное пособие. Язык: украинский. ISBN: 978-617-7320-70-7. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 520 стр.

340 грн
Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща

Издательство: Вежа-Друк. Автор: Савич С.С.. Переплет: мягкий. Год издания: 2018. ISBN: 978-966-940-141-0. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 168 стр.

170 грн
Плагіат як соціальнокомунікаційне явище

Издательство: Паливода А.В.. Автор: Рижко О.М.. Переплет: мягкий. Год издания: 2017. Тип издания: Монография. Язык: украинский. ISBN: 978-966-437-502-0. Вес: 0.5 кг. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 388 стр.

250 грн
Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність

Издательство: ЦУЛ. Автор: Чижмарь К. І., Журавльов Д.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2020. Тип издания: Практическое пособие. Язык: украинский. ISBN: 978-611-01-1220-8. Вес: 0.4 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 224 стр.

130 грн
Авторське право і суміжні права в Україні: навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене

Издательство: Дакор. Автор: Вахонєва Т.М.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Тип издания: Учебное пособие. Язык: украинский. ISBN: 978-617-7020-68-3. Вес: 0.7 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 576 стр.

350 грн
Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності

Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Автор: Хрідочкін А.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2018. Тип издания: Монография. Язык: украинский. ISBN: 978-966-916-750-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 468 стр.

380 грн
Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку

Издательство: Ліра-К. Автор: Вірченко В.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2018. Язык: украинский. ISBN: 978-617-7748-30-3. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 488 стр.

470 грн
Право інтелектуальної власності. Навчально-методичний посібник

Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Автор: Валькова Є.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2016. Язык: украинский. ISBN: 978966-916-128-4. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 168 стр.

180 грн
Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи

Издательство: Ліра-К. Автор: Кулініч О.О.. Переплет: мягкий. Год издания: 2019. Тип издания: Монография. Язык: украинский. ISBN: 978-617-7748-83-9. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 276 стр.

150 грн
Переміщення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності, через митний кордон України

Автор: Білак Н.І., Прокопенко В.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. ISBN: 978-966-328-162-9. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 192 стр.

220 грн
Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы)

Издательство: Фенікс. Автор: Харитонова О.І.. Переплет: твердый. Год издания: 2012. Язык: украинский. ISBN: 978-966-438-655-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 413 стр.

150 грн
Інтелектуальна власність. Підручник

Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Автор: Кулініч О.О., Романадзе Л.Д., Цибульов П.М.. Переплет: твердый. Год издания: 2019. Язык: украинский. ISBN: 978-933-289-085-3. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 424 стр.

240 грн
Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований

Издательство: Статут. Автор: Вацковский Ю.Ф.. Переплет: мягкий. Год издания: 2009. ISBN: 978-5-8354-0558-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 190 стр.

Нет в наличии
Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України

Издательство: Алерта. Автор: Майданик Л.Р.. Переплет: твердый. Год издания: 2013. ISBN: 978-617-566-237-3. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 248 стр.

Нет в наличии
Енциклопедія інтелектуальної власності

Издательство: Старт-98. Автор: Крайнєв П.П.. Переплет: твердый. Год издания: 2012. ISBN: 978-966-2244-06-9. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 660 стр.

Нет в наличии
Інтелектуальна власність. 3-тє вид., перероб. і доп.

Издательство: Знання. Автор: Базилевич В.Д.. Переплет: твердый. Год издания: 2014. ISBN: 978-617-07-0123-7. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 671 стр.

Нет в наличии
Право інтелектуальної власності: схеми та роз'яснення

Издательство: КНТ. Автор: Мироненко В.П., Ієвіня О.В., Павловська Н.В., Пилипенко С.А.. Переплет: твердый. Год издания: 2007. ISBN: 978-966-373-311-1. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 264 стр.

Нет в наличии
Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика.

Издательство: ЦУЛ. Автор: Григоренко А.В.. Переплет: мягкий. Год издания: 2017. ISBN: 978-611-01-0697-6. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 344 стр.

Нет в наличии
Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном

Издательство: Юрінком Iнтер. Автор: Жилінкова О.В.. Переплет: твердый. Год издания: 2015. ISBN: 978-966-667-630-9. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 280 стр.

Нет в наличии
Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

Издательство: Ліра-К. Автор: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі. Переплет: мягкий. Год издания: 2014. Тип издания: Сборник статей. Язык: украинский. ISBN: 978-966-2609-85-1. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 312 стр.

Нет в наличии
Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення

Издательство: Ліра-К. Автор: Андрусів У.Б.. Переплет: мягкий. Год издания: 2014. Тип издания: Монография. Язык: украинский. ISBN: 978-966-2174-05-2. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 176 стр.

Нет в наличии
Основи інтелектуальної власності та її захист

Издательство: Ліра-К. Автор: Розорінов Г.М., Толюпа С.В., Лазебний В.С.. Переплет: твердый. Год издания: 2014. ISBN: 978-966-2609-03-5. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 160 стр.

Нет в наличии
Право інтелектуальної власності. Навчальний поcібник

Издательство: ЦУЛ. Автор: Дахно І.І.. Переплет: мягкий. Год издания: 2015. ISBN: 978-611-01-0745-7. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 550 стр.

Нет в наличии
Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика

Издательство: Infotropic Media. Автор: Савельев А.И.. Переплет: твердый. Год издания: 2012. ISBN: 978-5-9998-0132-6. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 432 стр.

Нет в наличии
Судебное доказывание в спорах о незаконном использовании товарного знака в арбитражном процессе РФ

Издательство: Infotropic Media. Автор: Жагорина С.А.. Переплет: мягкий. Год издания: 2014. ISBN: 978-5-9998-0186-9. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 124 стр.

Нет в наличии