Гражданское право и процесс

Гражданское право и процесс

Товаров: 395
на странице
Сетка
Список
Цивільно-правові спори щодо права власності. Актуальне законодавство та судова практика

Автор: Журавльов Д.В., Пєтков С.В., Дрозд В.Г., Дрозд О.Ю.. Год издания: 2021. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-2150-7. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 460 стр.

480 грн
Цивілістичні проблеми колізії приватних та публічних інтересів в умовах пандемії COVID-19

Автор: Харитонов Є.О.. Год издания: 2020. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-928-607-9. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 165 стр.

180 грн
Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі. Матеріали круглого столу

Автор: Харитонов Є.О.. Год издания: 2012. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 244 стр.

70 грн
Цивілістичні читання, присвячені пам'яті І.В. Шерешевського "Підґрунтя формування цивільного законодавства України". Матеріали інтернет-конференції 7 грудня 2012 року

Автор: Харитонов Є.О.. Год издания: 2012. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 193 стр.

50 грн
Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва

Автор: Андрєєв В.І., Баймуратов М.О.. Год издания: 2011. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-680-576-1. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 212 стр.

110 грн
Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів

Автор: Довгерт А.С., Харитонов Є.О.. Год издания: 2020. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-992-252-6. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 674 стр.

640 грн
Зловживання правом. Збірка статей

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7934-07-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 308 стр.

430 грн
Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

Автор: Голубєва Н.Ю.. Год издания: 2021. Издательство: Юрінком Iнтер. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-667-774-0. Вес: 2 кг. Тираж: 700 шт. Количество страниц: 840 стр.

1 200 грн
Рішення ЄСПЛ про захист прав людини і основоположних свобод в цивільному судочинстві. Актуальне законодавство та судова практика

Автор: Дрозд О.Ю., Журавльов Д.В., Пєтков С.В., Дрозд В.Г.. Год издания: 2021. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-2194-1. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 530 стр.

540 грн
Дифамація. Збірка статей

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7934-09-6. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 280 стр.

380 грн
Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади

Автор: Харитонов Є.О.. Год издания: 2020. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-928-621-5. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 232 стр.

220 грн
Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів

Автор: Голубєва Н.Ю.. Год издания: 2021. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-928-580-5. Вес: 1 кг. Тираж: 500 шт. Количество страниц: 344 стр.

540 грн
Трудові спори в Україні та їх вирішення. Актуальне законодавство та судова практика

Автор: Дрозд О.Ю., Журавльов Д.В., Пєтков С.В., Дрозд В.Г.. Год издания: 2021. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-2240-5. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 470 стр.

460 грн
Строки. Позовна давність. Збірка статей

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Сборник статей. ISBN: 978-617-7934-11-9. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 240 стр.

400 грн
Приватне право як концепт. Том 2. Пошуки парадигми (до історії питання)

Автор: Харитонова О.І., Харитонов Є.О.. Год издания: 2019. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. Тип издания: Монография. ISBN: 978-966-928-389-4. Вес: 0.8 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 614 стр.

380 грн
Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том 2. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки та терміни. Позовна давність. Особисті немайнові права фізичної особи

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-7934-08-9. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 784 стр.

1 250 грн
Правочини з внесення вкладів до господарського товариства

Автор: Ханієва Ф.М. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-7934-10-2. Вес: 0.3 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 248 стр.

350 грн
Приватні та публічні інтереси в умовах пандемії Covid-19: колізії та правові шляхи вирішення

Автор: Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Некіт К.Г.. Год издания: 2021. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-992-251-9. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 316 стр.

350 грн
Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів

Автор: Ковальський В.С., Захарова О.С.. Год издания: 2019. Издательство: Юрінком Iнтер. Язык: украинский. Переплет: мягкий. Тип издания: Сборник статей. ISBN: 978-966-667-734-4. Вес: 0.3 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 328 стр.

250 грн
Відшкодування моральної шкоди. Актуальне законодавство та судова практика

Автор: Дрозд О.Ю., Журавльов Д.В., Пєтков С.В., Дрозд В.Г.. Год издания: 2021. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-2270-2. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 452 стр.

620 грн
Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження

Автор: Фурса Є.І., Фурса С.Я., Дика А.О.. Год издания: 2021. Издательство: Алерта. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-677-7. Вес: 0.5 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 288 стр.

440 грн
Українське цивільне право. Договірне право. Академічний курс

Автор: Ромовська З.В.. Год издания: 2020. Издательство: ПАІС. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-7694-31-0. Вес: 1 кг. Тираж: 1000 шт. Количество страниц: 464 стр.

300 грн
Право на забуття. Збірка статей

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7934-12-6. Вес: 0.1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 172 стр.

300 грн
Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи. Матвєєвські цивілістичні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

Автор: Майданик Р.А.. Год издания: 2021. Издательство: Алерта. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-617-566-682-1. Вес: 1 кг. Тираж: 100 шт. Количество страниц: 268 стр.

420 грн
Добросовісність: доктрина & судова практика

Автор: Спасибо-Фатєєва І.В.. Год издания: 2021. Издательство: ЭКУС. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7934-13-3. Вес: 0.5 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 358 стр.

480 грн
Цивільне право України. Навчальний посібник для підготовки до ЗНО (ЄФВВ) для вступу на II магістерський рівень

Автор: Давидова І.В., Харитонов Є.О.. Год издания: 2021. Издательство: Видавничий дім "Гельветика". Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-966-992-525-1. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 388 стр.

680 грн
Приватне право як концепт. Том 4: Від ідеї до реалізації

Автор: Харитонов Є.О., Харитонова О.І.. Год издания: 2021. Издательство: Фенікс. Язык: украинский. Переплет: твердый. ISBN: 978-966-928-684-0. Вес: 1 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 632 стр.

580 грн
Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні

Автор: Стабіас С.М., Кужелєв М.О.. Год издания: 2021. Издательство: ЦУЛ. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-611-01-1861-3. Вес: 0.2 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 176 стр.

150 грн
Моє! Що кому належить і як це на нас впливає

Автор: Зальцман Джеймс, Геллер Майкл. Год издания: 2021. Издательство: Лабораторія. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7965-50-2. Вес: 0.5 кг. Тираж: 1500 шт. Количество страниц: 320 стр.

200 грн
Цивільне право (загальна частина). Навчальний посібник - 154027
новинка
Цивільне право (загальна частина). Навчальний посібник

Автор: Буга В.В., Бондаренко О.О., Колосов Р.В., Іванюта Н.В., Ніколенко Л.М.. Год издания: 2021. Издательство: Дакор. Язык: украинский. Переплет: мягкий. ISBN: 978-617-7679-94-2. Вес: 0.4 кг. Тираж: 300 шт. Количество страниц: 312 стр.

300 грн